הישר מהחלל החיצון הטומהוק החדש של גראהם סמית ייתן לכם מענה מתקדם ומושלם לימים של מותן ומעל ומבנה צ'אנלים וזנב ייחודי ייתן לכם מהירות וזריזות כמו שלא הכרתם.

Lenght     Width      Thickness    Volume

5’1          17 1/4        2                  18.7LT

5’2          17 1/2        2 1/16         20.5LT

5’3          17 3/4        2 1/8           21.4LT

5’4          18               2 1/8           22.7LT

5’5          18 3/8        2 3/16         24.3LT

5’6          18 3/4        2 1/4           25.9LT

5’6(LV)   18 1/4        2 1/8           24.0 (Lite version)

5’7          19               2 1/4           26.6LT

5’7 (LV)  18 1/2        2 3/16         25.4 (Lite version)

5'8          19 1/4        2 3/8           29.0LT

5' 8(LV)  18 3/4        2 1/4           26.9 (Lite version)

5'9          19 1/2        2 7/16         30.6LT

5' 9(LV)  19               2 5/16         28.4 (Lite version)

5'10        19 3/4        2 1/2           32.3LT

5'10(LV) 19 1/4        2 3/8           30.1 (Lite version)

5'11        20               2 9/16         34.0LT

6'            20 1/4        2 9/16         35.0LT

6'1           20 1/2       2 5/8           36.7LT

6'2           20 3/4       2 3/4           38.6LT

6'3           21              2 7/8           40.5LT

6'4           21 1/4       2 7/8           43.4LT

6'5           21  1/2      3                  45.8LT

TOMAHAWK.png