Length     Width     Thickness    Volume

5’7            18 1/4    2 3/16          23.7LT

5’7            18 1/2    2 1/4            24.5LT

5’8            18 1/2    2 1/4            25.1LT

5’8            18 7/8    2 3/8            27.0LT

5’9            18 3/4    2 5/16          26.6LT

5’9            19           2 3/8            27.7LT

5’10          18 7/8    2 3/8            27.9LT

5’10          19 1/8    2 7/16          29.0LT

5'11          19           2 7/16          29.2LT

5'11          19 1/4    2 1/2            30.0LT

6’0            19 1/8    2 7/16          29.9LT

6’0            19 3/8    2 1/2            31.0LT

6'1            19 1/4    2 1/2            31.3LT

6'1            19 1/2    2 9/16          32.5LT 

6'2            19 3/8    2 9/16          32.7LT (Jordy's size)

6'2            19 5/8    2 5/8            34.0LT

6'3            19 3/8    2 9/16          33.2LT

6'3            19 3/4    2 5/8            34.7LT

6'4            19 1/2    2 9/16          33.9LT

6'4            19 3/4    2 5/8            35.1LT

ה-44 הוצג לראשונה כגלשן שנבנה במיוחד לג'ורדי סמית לפרוייקט המםורסם "Stab in the Dark" של מגזין Stab. ה-44 הוא שורטבורד בעל שייפ ורסטילי אך בסיסי המתמקד בעיקר ביכולת תמרון גבוהה במיוחד. בעל רוקר כניסה ויציאה גבוהים לשחרור הגלשן במצב קריטיים.

גלשן זה מתאים לגולשים הרוצים גלשן רדיקלי מושלם ברגע שיש קיר לגל.

לתחילת העמוד
surfpass vector-white-01.png

סרף-פס  - היבואנים המורשים הבלעדיים בישראל 

רחוב השלושה 3 יד- אליהו | 035372204